• en
  • pl

Well-being lidera, czyli jak zarządzać energią osobistą w zmieniającym się świecie.

Żyjemy w rzeczywistości V-U-C-A - terminie po raz pierwszy wykorzystanym przez Warrena Benis’a i Burta Nanus’a, którzy podjęli próbę opisania rzeczywistości po zakończeniu „ zimnej wojny”, a który w XXI wieku, jak większość teorii przywództwa transformował z modelu militarnego do biznesu. VUCA to angielski akronim czterech...

Read More

Empatia Lidera, a wyniki zespołu.

Postanowiłem poruszyć temat empatii, ponieważ jest on niezwykle często pomijany przez kadrę zarządzającą, jako mało znaczący w biznesie. Otóż, jak pokazują badania na temat wpływu kompetencji przywódczych na kształtowanie się norm zespołowych przeprowadzone przez V.Druskat, J.M.Batista-Foguet oraz S.Wolff’a jest dokładnie odwrotnie. Oczywiście biznesie liczą się...

Read More

On-boarding czy implementacja

W drugiej edycji programu Talenty Managerskie, który prowadziłem u jednego z naszych klientów moją uwagę przykuła prezentacja dotycząca tzw. on-boardingu pracownika. Ponieważ temat jest gorący w dobie narastającej fali Millenialsów w miejscu pracy, a niektóre firmy nadal zdają się stąpać po omacku postanowiłem dodać swój...

Read More

Lider Inteligentny Emocjonalnie

„ Spojrzenie na zarządzanie zespołem przez pryzmat kompetencji zawodowych nie jest w dobie tzw. pracownika wiedzy wystarczające i nie spełnia stale rosnących wymogów organizacji XXI w. Oprócz wysokiego ilorazu inteligencji, ukończonych studiów wyższych, wysokich kwalifikacji zawodowych niezbędnym komponentem budującym autorytet przywódczy jest inteligencja emocjonalna. To...

Read More

Ambiwalencje szefa

"Skuteczny lider rozwija swoich podwładnych nie tylko poprzez podwyższanie im poprzeczki, ale, co za tym idzie udzielaniem wsparcia osobistego lub zasobowego w tym procesie. W funkcji czasu, tworzy w ten sposób dla siebie przestrzeń dla czynności, która na tym stanowisku jest kluczowa – myślenia." Na przestrzeni...

Read More

Nękanie w pracy – jak temu zaradzić?

Prowadziłem ostatnio warsztaty ze sposobów radzenia sobie z zachowaniami, które określa się mianem nękania. Zachowaniami, które kiedyś ukrywano pod płaszczykiem determinacji i efektywności managerskiej, dzisiaj coraz częściej mają szansę ujrzeć światło dzienne w gabinetach szefów H.R. Ulega zmianie wrażliwość pracowników na to, co dysfunkcyjne; wzrasta...

Read More

Ogniotrwały zespół – jak go stworzyć?

W dobie rynku pracownika management jest coraz częściej narażony na popełnianie błędów rekrutacyjnych. Nierzadko potrzeba zatrudnienia do zespołu osoby z konkretnymi kompetencjami jest tak silna, że nie zwraca się uwagi na czynniki, które nie tylko zagwarantują wykonanie zadań na odpowiednim poziomie, ale będą wspierać współpracę...

Read More

Cztery demony szefa

Większość z nas w swojej pracy, albo miała szefa, albo była lub jest szefem. Oczywiście staramy się być, jak najlepszym szefem w ramach swoich ograniczeń. Ograniczeń, które płyną nie tylko z kontekstu organizacyjnego, wymogów roli, czy naszych przełożonych, ale również z naszych osobistych wzorców poznawczych,...

Read More