Menu
  • en
  • pl

Doradztwo Personalne

Najczęstszymi obszarami zawodowymi, w których rekomendowana jest praca coachingowa są:

  • Rozwój kariery i związany z tym tzw. konflikt roli na nowym stanowisku
  • Niższa niż oczekiwana efektywność pracy menedżera z zespołem
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Narastająca liczba konfliktów osobistych i związana z tym pogarszająca się atmosfera pracy
  • Spadające zaangażowanie w pracę oraz identyfikacja z celami firmy
  • Narastające poczucie bezsilności i brak kierunku rozwoju
Evidence-based coaching to metoda współpracy z klientem zarówno indywidualnym, jak grupowym wykraczająca poza standardowe podejścia coachingowe (executive, personal, life coaching) bazująca na aktualnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, której celem jest wspieranie procesu indywidualnej zmiany behawioralnej.

W naszej pracy opieramy się na narzędziach diagnostycznych pozwalających w sposób wymierny dokonać ewaluacji efekty procesu coachingowego. Aby precyzyjnie określić obszary do rozwoju wykorzystujemy w pracy oprócz pogłębionego wywiadu behawioralnego (BEI) badanie 360 stopni, które w zależności od celów coachingu oraz wymagań Klienta diagnozuje kompetencje emocjonalne lub zawodowe.