• en
  • pl

O FIRMIE

Firma została założona w roku 2006 pod nazwą Catalyst, przez grupę partnerów łączących kompetencje w zakresie:

  • wdrażania programów zmian, a w szczególności, nakierowanych na kreowanie inicjatywy i postaw przedsiębiorczych wśród kadry menedżerskiej
  • doradztwa w zakresie kluczowych procesów HR poprzez które działy Zasobów Ludzkich w odczuwalny sposób przyczyniają się do budowania wyników biznesowych
  • zarządzania operacyjnego zarówno jednostkami Działów Zasobów Ludzkich jak i struktur operacyjnych w obszarze Działów Sprzedaży

W 2007 roku do firmy dołączył Andrzej Śmiech poszerzając portfolio Klientów o organizacje z sektora ubezpieczeń. Od tego czasu firma rozpoczęła aktywną działalność w zakresie opracowywania oraz praktycznej realizacji wieloetapowych programów szkoleniowych i rozwojowych dla struktur pracujących na styku z klientem zewnętrznym.

Stworzyła i przeprowadziła cykl programów rozwijających kompetencje przywódcze i przedsiębiorcze wśród kadry zarządzającej ALLIANZ POLSKA oraz cykle rozwoju kompetencji menedżerskich oraz handlowych dla firm z sektora ubezpieczeń: AEGON, ALLIANZ, AVIVA, AXA, PRAMERICA (UNUM), UNIQA, WARTA.

W styczniu 2014 organizacja zmieniła nazwę z Catalyst na ŚMIECH & PARTNERS rozszerzając współpracę z wiodącymi firmami z innych sektorów: AEGON, ALLIANZ, AVIVA, AXA, PRAMERICA, UNIQA, WARTA, ANTAL, BLUECLOUD, CANON, CAT LC, DPD, EMIL FREJ POLSKA, (marki : BMW, MERCEDES, PEUGEOT, SKODA, VOLKSWAGEN), EURO NET, GOOD DIVISION, HRK, INDAHASH, LEO BURNETT, LIFE TUBE, L’OREAL, MSL GROUP, ENDORFINA EVENTS, EUROZET, INDREAMS, NOVARTIS, PLICHTA, SIÓDEMKA, T-MOBILE, TRAVELPLANET, WALK, WEBTALK, oraz uczelni wyższych: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO i AIESEC (UNIWERSYTET WARSZAWSKI).

Firma specjalizuje się w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjału przywódczego liderów średniego i wyższego szczebla zarządzania.

NASZ BIZNES PROWADZIMY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE ZASADY:

Każde działanie rozwojowe prowadzi do poprawy wyników
Od samego początku, filozofią działania Śmiech & Partners, była kompetencja Orientacja na Rezultaty. Przekłada się ona na maksymalne nastawienie na realizację wymiernych celów biznesowych stawianych przez Klientów przed każdym przedsięwzięciem rozwojowym. Wynik finansowy jest zatem ostatecznym kryterium oceny skuteczności naszego podejścia

O sukcesie każdego procesu zmiany decyduje jego początek
W każdym realizowanym przez nas projekcie decydującą fazą jest etap jego przygotowania. Dotyczy to zarówno szczegółowego zdiagnozowania intencji/ problemu klienta oraz jego uwarunkowań wewnętrznych, jak i – w nie mniejszym stopniu – precyzyjnego dopasowania naszych własnych metod i działań będących rekomendowaną na nie odpowiedzią.

Biznes klienta jest naszym biznesem
Ambicją naszego działania jest wiązanie się Klientem w długiej perspektywie czasowej. Dlatego jako kluczowe kryterium pomiaru skuteczności naszych działań przyjmujemy odczuwalną poprawę jego wyniku biznesowego. Hołdujemy przekonaniu, że tylko taka postawa jest nam w stanie zapewnić rzeczywiste, długofalowe partnerstwo we wzajemnych relacjach.

Każda prawdziwa zmiana, jest za każdym razem zmianą osobistą
Prowadząc szkolenia nakierowane na doskonalenie wymiarów biznesowych pamiętamy, że nie jest możliwym oddzielenie sfery zawodowej od osobistej. Dlatego, naszym klientem jest również grupa osób personalnie nimi objętych. Staramy się więc, aby umożliwiać im przenoszenie skutecznych praktyk także na relacje pozazawodowe tak, aby mogli doskonalić się w życiu osobistym.

Ludzie najczęściej mają wiedzę – z reguły brakuje im do niej tylko klucza
Organizacja oraz ludzie ją tworzący w zdecydowanej większości posiadają już wiedzę, która jest im niezbędna do pokonania napotkanych trudności lub osiągania wyższych poziomów efektywności biznesowej. Zadaniem Śmiech & Partners jest pokazanie drogi do posiadanej wiedzy i pomoc w ukształtowaniu umiejętności w zakresie jej praktycznego wykorzystywania.

Jeśli uczenie się ma być skuteczne, to spraw aby było zabawą
Każdy człowiek nosi w sobie – mniej lub bardziej skrywane – Dziecko. Cenny „relikt” po okresie, w którym uczyliśmy się najchętniej i najskuteczniej. Dlatego w szkoleniach opieramy się na grach i ćwiczeniach, które przenoszą uczestników ponownie w czasy, kiedy testowanie nowych sposobów działania nie było obarczone ryzykiem porażki, napiętnowania lub odrzucenia.

ŚMIECH & PARTNERS

Andrzej jest Partnerem Zarządzającym, Trenerem biznesu i Coachem specjalizującym się w konstruowaniu programów rozwojowych wspierających organizacje oraz poszczególne zespoły w osiąganiu stawianych przed nimi celów biznesowych.

Kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w międzynarodowych korporacjach wsparte wykształceniem ekonomicznym (MBA) oraz wieloletnia praktyka doradczo-coachingowa ugruntowana wiedzą z psychologii biznesu (Studia podyplomowe) gwarantują jego klientom unikalne połączenie aktualnej ekspertyzy z zakresu zarządzania z rekomendacjami skutecznego wdrożenia jej w praktykę biznesową.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej pozycjonuje go jako:

Trenera biznesu specjalizującego się w realizacji programów rozwojowych z zakresu przywództwa, budowania i rozwoju zespołów oraz rozwijania kompetencji społecznych w oparciu o model Inteligencji Emocjonalnej (D. Golemana).

Konsultanta kadry menedżerskiej w zakresie rekomendacji najlepszych praktyk, co do planowanych projektów transformacji struktur organizacyjnych oraz budowania postaw przedsiębiorczych w pionach sprzedaży.

Executive Coacha realizującego projekty w zakresie doskonalenia repertuaru sposobów oddziaływania menedżerskiego na podległe zespoły, bazujących m.in. na modelu Inteligencji Emocjonalnej.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Posiada szczególną praktykę we współpracy z klientami z sektora medialnego, finansowego, motoryzacyjnego oraz produkcyjnego.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Logistic & Distribution Systems, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż, projektowanie i wdrażanie systemów logistycznych dla spółek z sektora FMCG.

Następnie, na stanowisku menedżera, brał udział w budowaniu struktur sprzedaży w Pramerica i rozwoju tej firmy na rynku polskim. W kolejnych latach był trenerem sił sprzedaży a następnie menedżerem ds. szkoleń w Allianz Polska.

Po zakończeniu kariery w TU Allianz dołączył do ŚMIECH & PARTNERS (wcześniej CATALYST) jako jej partner i współwłaściciel.

Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bradford University – School of Management, gdzie ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł MBA w specjalizacji Zarządzanie Zmianą oraz studia podyplomowe na kierunku: Psychologia Biznesu. Jest certyfikowanym konsultantem SYMLOG Consulting Group.

W prowadzonych przez niego warsztatach wzięło udział ponad 26,730 uczestników (ponad 16,420 godzin szkoleniowych). Od 2001 roku prowadzi praktykę Executive Coaching w branży medialnej, finansowej, motoryzacyjnej oraz produkcyjnej. Jego indywidualne programu rozwoju kompetencji ukończyło 84 klientów (4,610 godzin coachingowych).

Jest członkiem Forbes Coaching Council oraz Izby Coachingu w Polsce.

Monika jest trenerem i menedżerem specjalizującym się w prowadzeniu skutecznych szkoleń motywacyjnych, dedykowanych dla wszystkich stanowisk w strukturach sił sprzedaży.

Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe. Szczególną praktykę zdobyła w prowadzeniu procesów rekrutacji, budowania zmotywowanych zespołów sprzedażowych oraz wspieraniu coachingowym kadry menedżerskiej.

Swoją ekspertyzę zawodową może poprzeć doświadczeniem zdobywanym m.in. jako:
Trener sił sprzedaży odpowiedzialny za szkolenia zarówno dla handlowców, kadry managerskiej jak i specjalistów prowadzących szkolenia wewnętrzne
Konsultant kadry menedżerskiej w zakresie reorganizacji działów handlowych, tworzenia programów motywacyjnych oraz opracowywania skutecznych ścieżek sprzedaży.
Manager sprzedaży w firmie o profilu ubezpieczeniowo- finansowym, piastujący stanowisko współodpowiedzialne za jej wynik sprzedażowy oraz stałe rozbudowywanie zespołów sprzedażowych.
Swoją karierę rozpoczynała w dziale marketingu w Siemens Building Technologies a następnie w Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie była odpowiedzialna m.in. za wdrażanie na rynek krajowy nowych produktów.

Pracę w sprzedaży rozpoczęła w firmie Pramerica, gdzie została managerem zespołu. Następnie, w TU Allianz, jako trener sił sprzedaży prowadziła szkolenia dla handlowców i menedżerów zarówno z sektora ubezpieczeniowego jak i z sektora bankowego.
Od 3 lat stale współpracuje ze ŚMIECH & PARTNERS przy opracowywaniu i realizacji projektów szkoleniowych dla firm z branży B2B i B2C.
Monika jest Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii.

Justyna jest psychologiem specjalizującym się w wykorzystaniu podejścia psycho-dynamicznego w rozwoju zawodowym menedżerów i usprawnianiu procesów biznesowych w wymiarze interpersonalnym. Szczególnie interesuje ją zastosowanie teorii psychoanalitycznej w środowisku pracy, jako wsparcie dla liderów i optymalnego funkcjonowania zespołów. Stosowaną przez siebie metodologię najchętniej nazywa coachingiem samoświadomości, gdyż jest ona skierowana na poznawanie własnych nieświadomych motywów, które determinują zachowanie i ograniczają możliwości rozwoju osobistego.

Realizowała projekty w zakresie:
szkoleń w obszarze komunikacji, przeciwdziałania skutkom stresu, motywacji i emocji a także rekrutacji, umiejętności trenerskich i prowadzenia rozmów oceniających. Badania kompetencji w procesie planowania ścieżki kariery menedżerów i sił sprzedaży coachingu kadry menedżerskiej przy zastosowaniu podejścia analitycznego, zorientowanego na rozpoznanie i zmianę nieskutecznych nawyków i schematów myślenia, blokujących rozwój jednostki i zespołu.
Ma 19-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Zespole Doradztwa Kadrowego Ernst&Young, gdzie uczestniczyła w projektach rekrutacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Od 2000 r. prowadzi własną działalność. Kierowała projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm z branży farmaceutycznej, bankowej, ubezpieczeń, prawniczej.

Jako coach jest od dwóch zaangażowana we współpracę z firmą produkcyjną, wspierając menedżerów w ich pracy, szczególnie w obszarze relacji i zarządzania zespołem.
Od 5 lat prowadzi własną praktykę psychologiczną, pracując z klientami indywidualnymi, współpracuje ze ŚMIECH & PARTNERS od 2008 r.
Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest członkiem International Society for the Psychoanalytical Study of Organisations (ISPSO), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii

Tomasz jest trenerem i coachem specjalizującym się w prowadzeniu sesji grupowych i indywidualnych oraz programów rozwojowych pozwalających zarówno odkrywać własny potencjał rozwojowy jak i inspirujących do jego konstruktywnego wykorzystywania.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej pozycjonuje go jako:
Trenera, którego praca koncentruje się na rozwoju kreatywności i efektywności, zarówno całych zespołów jak i ich indywidualnych uczestników
Coacha specjalizującego się w prowadzeniu sesji grupowych jak i indywidualnych
Konsultanta kadry menedżerskiej w zakresie umiejętności budowania zespołów, motywowania i nowoczesnego zarządzania kadrą w oparciu o wartości i etykę biznesową.
Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Początki kariery zawodowej, to praca w bankowości, gdzie w krótkim czasie, doszedł do stanowisk kierowniczych w oddziałach bankowych.
Pracując w banku, już na stanowisku trenera, przyłącza się do projektu mającego na celu gruntowną zmianę struktury procesów sprzedaży tej instytucji i finalnie zostaje jednym z liderów tego zespołu.

Dalszy rozwój i doświadczenie zdobywa w TU Allianz, tworząc i prowadząc autorskie programy szkoleniowe dedykowane budowaniu efektywności sił sprzedaży.
W roku 2013 dołączył do zespołu ŚMIECH & PARTNERS, łącząc pracę w naszym zespole z prowadzeniem m.in. sieci szkół dla osób dorosłych.
Jest magistrem ekonomii i psychologiem biznesu. Absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowcą na Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego.

Michał pracuje jako konsultant do spraw zarządzania od roku 1991, specjalizując się w problematyce rozwoju zasobów ludzkich, poprawy efektywności organizacyjnej oraz dostosowania zasobów ludzkich do zmian wynikających z nowych strategii biznesowych. Współpracował z licznymi klientami polskimi i międzynarodowymi, w takich obszarach jak restrukturyzacja zasobów ludzkich, reorganizacja procesów zarządzania, ocena i rozwój kompetencji kadry kierowniczej, przebudowa systemów wynagradzania i systemów motywacyjnych oraz zarządzanie zmianą, zarówno w Polsce jak tez za granicą

Zarządzał także zasobami ludzkimi, pełniąc rolę tymczasowego dyrektora HR.
W ostatnich latach zajmował się między innymi budową funkcji zasobów ludzkich o charakterze międzynarodowym w wiodącym w swojej branży przedsiębiorstwie produkcji dóbr przemysłowych, prowadził projekty optymalizacji organizacyjnej i poprawy efektywności zatrudnienia dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, usług oraz ochrony zdrowia. Zajmował się problematyką restrukturyzacji i optymalizacji kosztowej systemów wynagradzania, tworzenia systemów motywacyjnych oraz dostosowania kompetencji kadry kierowniczej do aktualnych wymagań biznesowych. Kierował przebudową funkcji i procesów zarządzania zasobami ludzkimi w dużym przedsiębiorstwie branży hutniczej oraz prowadził też projekty związane z restrukturyzacją procesów finansowo-księgowych i tworzenia centrów usług wspólnych.

Przed rozpoczęciem działalności w ramach własnej praktyki doradczej pracował w międzynarodowych firmach doradczych: HayGroup – odpowiadając za doradztwo w zakresie efektywności organizacji i rozwoju przywództwa przez 2 lata oraz Ernst & Young – odpowiadając za dział doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przez 8 lat.
Michał jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest konsultantem HR, trenerem, psychoterapeutą i certyfikowanym coachem akredytowanym przez EMCC. Przez wiele lat współtworzyła i zarządzała firmą doradczo-szkoleniową Strategie Personalne. Ponadto posiada certyfikaty: Coach Praktyk Biznesu (Norman Benett Academy), Certyfikat Asesora i Trenera Biznesu, Q.E.C – Quantum Energy Coaching (Republika Południowej Afryki). Ukończyła również szkolenie Master & Team Coach.

Od przeszło 18 lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym, personalnym i rozwojem osobistym. Pracuje dla klientów korporacyjnych zarówno w środowisku międzynarodowym jak i dla rodzimych organizacji.
Jest autorem ponad 500 procedur AC/DC a ocenie tą metodą poddała ponad 3000 Uczestników. Projektowała również wielokrotnie ocenę 360 stopni, modele kompetencyjne dla organizacji, badanie postaw i opinii pracowniczych oraz prowadziła wielokrotnie audyty optymalizacyjne w zakresie zarządzania lub w zakresie personalnym.
Specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach z obszaru przywództwa, rozwoju zespołu, procesu grupowego, treningów interpersonalnych, zarządzania zmianą, zarządzania w sytuacji kryzysowej, rekrutacji i selekcji a także szkoleniach dla asesorów i konsultantów personalnych.

Indywidualnie pracuje coachingowo zarówno w obszarach biznes coaching, executive coaching jak i life coaching.
Pracowała m.in dla: Masterpress S.A., BZ WBK, Tesco, PWiK Wołomin, MPEC Białystok, Polska Grupa Dealerów, Beckers, Real, Vattenfall, Polimex Mostostal, Amstrong, BWI, Motorola, Strabag, Poczta Polska, Johnson Matthey Battery Systems, Allianz, Beckers IndustrialCoatings, Sita, Ista, Mostostal Zabrze, HSBC, Amstrong oraz wielu innych.
Równocześnie do działań biznesowych jest psychoterapeutą Gestalt, z ukończonym pełnym 4-letnim procesem szkoleniowym. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w Krakowie nurcie Gestalt.

Marta prowadzi od lat wlasna dzialanosc w zakresie doradztwa finansowego w Niemczech. Specjalizuje sie w tworzeniu indywidualnych i kompleksowych planow finansowych dla klientow prywatnych i biznesowych.

Przez wiele lat prowadzila dzialanosc szkoleniowa w Polsce w zakresie rozwoju sprzedazy ubezpieczen zyciowych oraz funduszy inwestycyjnych, prowadziala rowniez programy rozwojowe kadr menadzerskich.Ukonczyła studia ekonomiczne w Niemczech o kierunku ubezpieczeniowym, po latach praktyki ugruntowane dalszymi studiami MBA w Warszawie. W latach 2006 – 2010 pracowala w branzy inwestycyjnej w USA poglebiajac swoja ekspertyze w kierenku kompleksowego  doaradztwa finansowego. Tam ukonczyla kwalifikacje CFP ( Certified Financial Planer).

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej pozycjonuje ja jako:

Trenera biznesu oparty na doswiadczeniu wlasnej dzialalnosci i pracy z klientem. Trenera o nowatorskim podejsciu budowania wlasnego portfela klientow poprzez tworzenie indywidualnych planow finansowych laczacych tematy ubezpieczen, lokowania pieniedzy oraz kredytow. Ma ponad 20 letnie doswiadczenie zawodowe.

 

Swoja kariere zawodowa zaczela w firmie ubezpierczeniowej Continentale dzialajacej na terenie Niemiec w ktorej byla odpowiedzialna za sprzedaz uberzpieczen zyciowych. Dzialanosc po latach kontynuowala jako broker. Po powrocie do Polski podjęła prace w Allianz najpierw na stanowisku zarządzającej rozwojem sprzedaży ubezpieczeń życiowych w sieci agencji wyłącznych, potem w funkcji trenera sil sprzedaży oraz menedżerów. Po zakonczeniu pracy w Allianz Polska swoje kompetencje doradcy finansowego mogla w dalszym kroku rozwijac poprzez prace w firmie amerykanskiej Metlife Resources, gdzie odpowiedzialna byla za prace w doradztwie inwestycyjnym. Swoja ekspertyze ugruntowala licznymi specjalizacjami oraz ukończeniem podyplomych studiow w zakresie planowania finansowego (CFP USA) na University of Missouri, Saint Louis USA. Po powrocie do Polski zwiazana byla jako Partner z firma Catalyst, zajmujaca sie dzialanoscia szkoleniowa. W ramach tej dzialanosci prowadzila szkolenia kadr menedzerskich oraz sil sprzedazy.