Menu
  • en
  • pl

O Firmie

Firma została założona w roku 2006 pod nazwą Catalyst, przez grupę partnerów łączących kompetencje w zakresie:

  • wdrażania programów zmian, a w szczególności, nakierowanych na kreowanie inicjatywy i postaw przedsiębiorczych wśród kadry menedżerskiej
  • doradztwa w zakresie kluczowych procesów HR poprzez które działy Zasobów Ludzkich w odczuwalny sposób przyczyniają się do budowania wyników biznesowych organizacji
  • zarządzania operacyjnego zarówno jednostkami Działów Zasobów Ludzkich jak i struktur operacyjnych w obszarze Działów Sprzedaży

 

 

NASZ BIZNES PROWADZIMY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE ZASADY:

 

Każde działanie rozwojowe prowadzi do odczuwalnej poprawy wyników

Od samego początku, filozofią działania Śmiech & Partners, była kompetencja Orientacja na Rezultaty. Przekłada się ona na maksymalne nastawienie na realizację wymiernych celów biznesowych stawianych przez Klientów przed każdym przedsięwzięciem rozwojowym. Wynik finansowy jest zatem ostatecznym kryterium oceny skuteczności naszego podejścia

 

O sukcesie każdego procesu zmiany decyduje jego początek

W każdym realizowanym przez nas projekcie decydującą fazą jest etap jego przygotowania. Dotyczy to zarówno szczegółowego zdiagnozowania intencji/ problemu klienta oraz jego uwarunkowań wewnętrznych, jak i – w nie mniejszym stopniu – precyzyjnego dopasowania naszych własnych metod i działań będących rekomendowaną na nie odpowiedzią.

 

Biznes klienta jest naszym biznesem

Ambicją naszego działania jest wiązanie się Klientem w długiej perspektywie czasowej. Dlatego jako kluczowe kryterium pomiaru skuteczności naszych działań przyjmujemy odczuwalną poprawę jego wyniku biznesowego. Hołdujemy przekonaniu, że tylko taka postawa jest nam w stanie zapewnić rzeczywiste, długofalowe partnerstwo we wzajemnych relacjach.

W 2007 roku do firmy dołączył Andrzej Śmiech poszerzając portfolio Klientów o organizacje z sektora ubezpieczeń. Od tego czasu firma rozpoczęła aktywną działalność w zakresie opracowywania oraz praktycznej realizacji wieloetapowych programów szkoleniowych i rozwojowych dla struktur pracujących na styku z klientem zewnętrznym.

Przeprowadziła m.in. program PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ rozwijający kompetencje przedsiębiorcze wśród kadry zarządzającej ALLIANZ POLSKA oraz cykle rozwoju kompetencji menedżerskich oraz handlowych dla firm z sektora ubezpieczeń: AEGON, AVIVA, AXA, UNIQA, WARTA, a także dla wiodących organizacji z innych branż: ANTAL INTERNATIONAL, CANON, CAT LC, MSL GROUP, EUROZET, INDAHASH, INDREAMS, LIFE TUBE, PGA POLSKA (marki: BMW, MERCEDES, PEUGEOT, SKODA), SIÓDEMKA, WALK EVENTS.

W styczniu 2014 organizacja zmieniła nazwę z Catalyst na ŚMIECH & PARTNERS.

 

                                                                                                                                                  Każda prawdziwa zmiana, jest za każdym razem zmianą osobistą

Prowadząc szkolenia nakierowane na doskonalenie wymiarów biznesowych pamiętamy, że nie jest możliwym oddzielenie sfery zawodowej od osobistej. Dlatego, naszym klientem jest również grupa osób personalnie nimi objętych. Staramy się więc, aby umożliwiać im przenoszenie skutecznych praktyk także na relacje pozazawodowe tak, aby mogli doskonalić się w życiu osobistym.

 

Ludzie najczęściej mają już wiedzę – z reguły brakuje im do niej tylko klucza

Organizacja oraz ludzie ją tworzący w zdecydowanej większości posiadają już wiedzę, która jest im niezbędna do pokonania napotkanych trudności lub osiągania wyższych poziomów efektywności biznesowej. Zadaniem Śmiech & Partners jest pokazanie drogi do posiadanej wiedzy i pomoc w ukształtowaniu umiejętności w zakresie jej praktycznego wykorzystywania.

 

Jeśli uczenie się ma być skuteczne, to spraw aby było zabawą

Każdy człowiek nosi w sobie – mniej lub bardziej skrywane – Dziecko. Cenny „relikt” po okresie, w którym uczyliśmy się najchętniej i najskuteczniej. Dlatego w szkoleniach opieramy się na grach i ćwiczeniach, które przenoszą uczestników ponownie w czasy, kiedy testowanie nowych sposobów działania nie było obarczone ryzykiem porażki, napiętnowania lub odrzucenia.

 

 

ŚMIECH & PARTNERS