• en
 • pl

Praca Zdalna

zobacz więcej

Sales Mastermind Group

zobacz więcej

Leadership Mastermind Group

zobacz więcej

Praca zdalna

Cel spotkania:

 • Wykalibrowanie wśród uczestników adekwatnego sposobu postrzegania nowej rzeczywistości w jakiej się znaleźliśmy.
 • Inspiracja do przeramowania swojej zawodowej i osobistej perspektywy  wobec zmian, które są obecnie trwałym elementem otoczenia rynkowego, zawodowego i domowego w celu wzbudzenia zasobów i potencjału oraz wykorzystania nieuświadomionych szans, jakie niesie kryzys.
 • Pokazanie skutecznych metod i sposobów na odzyskanie równowagi emocjonalnej i obudowanie odwagi osobistej do śmiałego stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zarówno życie zawodowe jak i prywatne.

Metoda realizacji:

Spotkania inspiracyjne prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu webinarowego z  pasją i energią udzielającej się słuchaczom, którzy oprócz wiedzy merytorycznej wychodzą z twórczą refleksją dotyczącą obecnego funkcjonowania oraz inspiracją do nowego, bardziej skutecznego spojrzenia na swoje życie. Czas trwania spotkania to 1,5 godziny.

 

 

 

 

 

Zakres merytoryczny:

Konsekwencje nieświadomego braku aktualizacji map poznawczych. O tym w jaki sposób subiektywizm postrzegania wpływa na kształtowanie mapy rzeczywistości, w której żyjemy oraz o konsekwencjach podróży na „starym GPSie”, który zapomnieliśmy zaktualizować.

Stany emocjonalne w kryzysie. O tym w jaki sposób powstają nasze emocje i co z nich dla nas wynika; jak regulować stany emocjonalne, by stały się naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem przy wykorzystaniu ograniczonego wpływu na kontekst w jakim działamy oraz zasoby osobiste.

Make-up, Face-lifting, czy nowa twarz? Natura i struktura zmian, które są punktem zwrotnym w naszym życiu; „droga” zmiany osobistej oraz pułapki, które czekają na nieprzygotowanego „wędrowca”.

ToolBox „KoronaPracownika” Zestaw metod i narzędzi pomagających odzyskać stabilizację i równowagę w nowym otoczeniu biznesowym oraz dlaczego wygodne wybory nie zawsze prowadzą do oczekiwanych rezultatów, a długofalowo okazują się być uwierającym kompromisem wobec wykorzystywania pełni swoich możliwości w zmieniającym się strukturalnie otoczeniu.

Samokontrola i Samodyscyplina – nasze najlepsze przyjaciółki w kryzysie. O tym, w jaki sposób kształtować w sobie schematy poznawcze, emocjonalne i behawioralne, które zamiast oddalać, staną się napędem naszego sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Leadership Mastermind Group

Cel spotkania:

 • Stworzenie silnej motywacji do poszukiwania niestandardowych rozwiązań w utrudnionych warunkach prowadzenia biznesu oraz podtrzymywania ducha zespołowości i postaw przywódczych wśród Kadry Zarządzającej.
 • Inspiracja do przeramowania swojej zawodowej i osobistej perspektywy  wobec zmian, które są obecnie trwałym elementem otoczenia rynkowego, zawodowego i osobistego w celu do wzbudzenia i wykorzystania nieuświadomionego potencjału.
 • Zbudowanie osobistej odwagi do śmiałego stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zarówno życie zawodowe jak i prywatne.

Forma spotkań:

Spotkania mają formę ukierunkowanej, otwartej rozmowy, dzielenia się najlepszymi praktykami oraz generowania pomysłów w oparciu o pięć kluczowych zasad: poufności, szczerości, odpowiedzialności, wsparcia oraz kreatywności.

Uzyskiwane na tej podstawie sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz proponowane metody realizacji celów zostaną poddane refleksji i omówione na forum. W trakcie sesji zostanie stworzona lista konkretnych wniosków, która stanie się punktem odniesienia dla funkcjonowania uczestników w nadchodzącej przyszłości. Każdy z uczestników wybierze jedną z praktyk do wdrożenia pomiędzy sesjami.

Na kolejnym spotkaniu, uczestnicy rozpoczną od omówienia, wdrożeń wprowadzanych w zarządzanych przez siebie zespołach.

Zasady udziału szefa zespołu menedżerskiego w grupie MASTERMIND powinny być ustalane indywidualnie.

Metoda realizacji:

Aby zapewnić maksymalną skuteczność działań rozwojowych proponujemy oprzeć się na modelu sesji MASTERMIND prowadzonych on-line. Charakterystyczna dla tego modelu jest zarówno forma, jak i struktura prowadzenia spotkań.

Struktura spotkań:

Sesje powinny odbywać się w uzgodnionych i zaakceptowanych przez wszystkich uczestników interwałach czasowych (np. raz na dwa tygodnie, we środę, o godz. 10:00). W sesji bierze udział nie więcej niż 12 – 16 uczestników. Każda z sesji trwa ok. 1,5-2 godzin.

Każda z sesji zawiera następujące elementy:

 • status uczestników,
 • kluczowe wyzwania,
 • dyskusja rozwiązań i najlepszych praktyk dla kluczowych problemów,
 • kontraktowanie wdrożenia rozwiązań
 • inspiracja

Sales Mastermind Group

Cel programu:

 • Stworzenie platformy komunikacyjnej pozwalającej w bezpiecznym środowisku kreować i testować nowatorskie formy docierania do nowych klientów oraz zwiększania wartości portfela.
 • Wspieranie ducha zespołowości wśród jednorodnych grup sprzedażowych, który stanie się dźwignią do zwiększania osobistych aspiracji zawodowych, każdego z agentów.
 • Przeramowanie sposobu postrzegania sytuacji kryzysowych, na szanse i możliwości, które za sobą niosą oraz zbudowanie osobistej odwagi do śmiałego przekuwania ich na trampolinę dochodową.

Forma spotkań:

Spotkania mają formę ukierunkowanej, otwartej rozmowy, dzielenia się najlepszymi praktykami oraz generowania pomysłów w oparciu o pięć kluczowych zasad: poufności, szczerości, odpowiedzialności, wsparcia oraz kreatywności.

Uzyskiwane na tej podstawie sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz proponowane metody realizacji celów zostaną poddane refleksji i omówione na forum. Następnie wytypowana para uczestników praktykuje omawiane rozwiązania, a reszta grupy uczestniczy w ćwiczeniu w roli obserwatorów, którzy na zakończenie dzielą się informacją zwrotną. W trakcie sesji zostanie stworzona lista konkretnych wniosków, która stanie się punktem odniesienia dla funkcjonowania uczestników w nadchodzącej przyszłości. Każdy z uczestników wybierze jedną z praktyk do wdrożenia pomiędzy sesjami. Na kolejnym spotkaniu, uczestnicy rozpoczynają od omówienia konkretnych przypadków biznesowych, które były dla nich podstawą do praktyki nowych metod sprzedażowych.

Metoda realizacji:

Aby zapewnić maksymalną skuteczność działań rozwojowych proponujemy oprzeć się na modelu sesji MASTERMIND prowadzonych on-line. Charakterystyczna dla tego modelu jest zarówno forma, jak i struktura prowadzenia spotkań.

Struktura spotkań:

Sesje powinny odbywać się w uzgodnionych i zaakceptowanych przez wszystkich uczestników interwałach czasowych (np. raz na dwa tygodnie, we środę, o godz. 10:00). W sesji bierze udział nie więcej niż 12 – 16 uczestników. Każda z sesji trwa ok. 1,5-2 godzin.

Uczestnicy powinni być dobierani pod względem silnej motywacji do udziału w projekcie.

Każda z sesji zawiera następujące elementy:

 • status uczestników,
 • kluczowe wyzwania,
 • dyskusja najlepszych praktyk oraz ćwiczenia konkretnych zachowań,
 • kontraktowanie wdrożenia rozwiązań,
 • inspiracja