Menu
  • en
  • pl

Programy Rozwojowe

Niezbędna wiedza jest już w nas, brakuje nam jednak do niej klucza dostępu. Człowiek uczy się skutecznie i trwale przez osobisty wgląd, a gra w tym pomaga.

Organizacja oraz ludzie ją tworzący, w zdecydowanej większości posiadają już wiedzę, która jest im niezbędna do pokonywania napotykanych trudności lub osiągania wyższych poziomów efektywności biznesowej. Naszą rolą jest ukazywanie drogi do posiadanej wiedzy i pomoc w ukształtowaniu umiejętności w zakresie jej stałego i praktycznego wykorzystywania.

Każdy człowiek nosi w sobie – mniej lub bardziej skrywane – Dziecko. Cenny „relikt” po okresie, w którym uczyliśmy się najchętniej i najskuteczniej. Dlatego w szkoleniach opieramy się na grach i ćwiczeniach, które przenoszą uczestników ponownie w czasy, kiedy testowanie nowych sposobów działania nie było obarczone ryzykiem porażki, napiętnowania lub odrzucenia.

Cykle rozwojowe skonstruowane są wg następujących zasad:

  • Składają się z nie mniej niż trzech, dwudniowych sesji szkoleniowych.
  • Każda z sesji odbywa się w interwale czasowym nie dłuższym niż dwa miesiące.
  • Uczestnicy otrzymują „zadania rozwojowe”, których realizacja kwalifikuje ich do dalszego udziału.
  • Różnice w wynikach świadczą o gotowości i potencjale we wdrażaniu nowych sposobów pracy.
  • Wyniki całościowe grupy umożliwiają dalsze, precyzyjne planowanie działań rozwojowych.
  • Program rozwojowy rozpoczyna się i kończy indywidualną diagnostyką 360 stopni wszystkich objętych nim uczestników.