• en
  • pl

Programy Rozwojowe

Głównym celem prowadzonych przez nas programów rozwojowych jest wykształcenie umiejętności, dlatego w dużej mierze opieramy się na pracy w oparciu o gry i ćwiczenia. Z naszego doświadczenia wynika, że takie podejście w dużym stopniu zwiększa osobiste zaangażowanie uczestników w program, skłania do auto-refleksji, a przez to wpływa na trwałą zmianę zachowań prezentowanych w kontekście zarówno zawodowym, jak i osobistym.

W pracy ze zmianą konkretnych umiejętności istotny jest czas potrzebny na testowanie nowych zachowań w różnych sytuacjach zawodowych. Dlatego proponujemy, aby proces kształtowania kompetencji rozbić na kilka sesji warsztatowych powiązanych ze sobą zadaniami rozwojowymi, które uczestnicy będą realizować w czasie pomiędzy spotkaniami.

Pozwala to uczestnikom na wypracowanie nowych metod funkcjonowania w obecnym środowisku, wdrożenie ich w codzienną praktykę zawodową oraz weryfikację osobistych doświadczeń czy blokad w trakcie kolejnych warsztatów. Dzięki temu „nowe zachowania” utrwalają się zwiększając osobistą skuteczność w codziennych relacjach zawodowych uczestników programu.

Każda z sesji jest zbudowana wg modelu uczenia się Dawida Kolba. Uczestnicy są zapraszani do udziału w grze, w trakcie, której stają przed wyzwaniami testującymi ich dotychczasowe umiejętności. Uzyskane wyniki, które są konsekwencją prezentowanych zachowań i podejmowanych decyzji, zostają poddane refleksji i omówione na forum. Każda sesja kończy się podsumowaniem w oparciu o model teoretyczny oraz warsztaty pozwalające na wypracowanie nowych podejść oraz ewentualne ćwiczenia wspierające wdrożenie nowych umiejętności w praktykę.

Cykle rozwojowe skonstruowane są wg następujących zasad:

  • Program rozwojowy rozpoczyna się i kończy indywidualną diagnostyką 360 stopni wszystkich objętych nim uczestników.
  • Składają się z nie minimum trzech sesji szkoleniowych.
  • Każda z sesji odbywa się w interwale czasowym nie dłuższym niż 4-6 tygodni.
  • Uczestnicy otrzymują „zadania rozwojowe”, których realizacja kwalifikuje ich do dalszego udziału w programie.
  • Różnice indywidualne w wynikach świadczą o gotowości i potencjale we wdrażaniu nowych sposobów pracy.
  • Wyniki całościowe grupy umożliwiają dalsze, precyzyjne planowanie działań rozwojowych.
Well-being Lidera
Finanse
Przywództwo
Sprzedaż