• en
  • pl

Leader 3.0

Żyjemy w czasach rewolucji ekonomicznej. I w odróżnieniu do poprzednich przełomów, o których uczyliśmy się na studiach, ten ma miejsce teraz i jest nasza rzeczywistością. O rewolucji agrarnej, czy przemysłowej czytaliśmy w książkach i zastanawialiśmy się, dlaczego tak trudno było ówczesnemu człowiekowi dostosować się do...

Read More

Motywacja odkodowana

W czasach kolejnej rewolucji przemysłowej, kiedy ulega drastycznej zmianie dostęp do informacji oraz forma komunikowania się pomiędzy ludźmi, wiele odpowiedzi, które wczoraj były skuteczne, dzisiaj stają się nieadekwatne. Wypracowane przez lata metody zarządzania zespołem pracowników przynoszą coraz słabsze efekty, a stawiane przez organizację cele są...

Read More

Racjonalne uzasadnienie pozornie nieracjonalnych zachowań – czyli o grach w organizacji

Wielokrotnie spotkałem się w organizacjach ze szczególnym sposobem ich funkcjonowania. Na pierwszy rzut oka wszystkie jednostki wewnątrz organizacji walczą o wynik. Komitety sterujące są niezwykle dynamiczne. Management zaangażowany do granic możliwości.  Jednak niezwykle trudno wytłumaczyć niektóre decyzje, które z pozoru wydają się być nie do...

Read More

Czy chwalenie pracowników demoralizuje?

Często w pytaniach, które otrzymuję do klientów pojawia się temat właściwego doceniania pracowników za dobrze wykonaną pracę. Czy to robić? A jeśli tak, to w jaki sposób, żeby taka pochwała nie była powierzchowna? Czy pracownik, po takiej pochwale będzie oczekiwał podwyżki? Etc. Żeby rzetelnie porozmawiać o...

Read More

Klimat organizacyjny – „miękka” strona „twardych” wyników

Wielu managerów zastanawia się,  jak można zwiększyć rezultaty zespołów, czy organizacji o wartość mierzoną w dziesiątkach procent. Otóż według badań przeprowadzanych przez firmy doradcze, taką różnicę osiągają organizacje charakteryzujące się wysokim poziomem klimatu organizacyjnego.  Przyjrzyjmy się kluczowym czynnikom kształtującym ten wskaźnik oraz sposobom tworzącym motywujące...

Read More