• en
  • pl

Żonglowanie galaretką – jak style menedżerskie stosować w praktyce

W poprzednim artykule przedstawione zostały podstawowe style zarządzania charakterystyczne w relacjach pomiędzy przełożonym a podwładnymi. Kontynuując wątek, w tym artykule omówione zostaną najskuteczniejsze sekwencje stosowania poszczególnych wzorców zachowań w krytycznych sytuacjach, które mają miejsce w trakcie zmiany organizacyjnej. Sytuacja 1. Informacja o zmianie organizacyjnej Do menedżera dociera...

Read More

Sałatka owocowa, czy dżem – jak wydobywać pełnię smaku z zarządzanego zespołu

Rolą lidera jest tworzyć zespół, który przypomina wielosmakową sałatkę owocową, gdzie każdy owoc czuje się indywidualnością, jednak wszystkie razem smakują o niebo lepiej. Często spotykam się z twierdzeniem menedżera, który stawiając czoła problemom z zarządzaniem twierdzi, że taka jest jego charakterystyka i podwładni muszą się do...

Read More

Costa Concordia a przywództwo

W wielu dojrzałych zespołach wspólne przejście przez transformację, zamiast niszczyć wzmacnia więzi pomiędzy jego członkami, budując wzajemne zaufanie i poczucie współzależności. W poprzednich artykułach koncentrowałem się na mechanizmach społecznych, które aktywizują się podczas zmiany w organizacji oraz na kluczowych aspektach, budujących trwały fundament przywództwa pozwalający scalać...

Read More