• en
  • pl

Costa Concordia a przywództwo

W wielu dojrzałych zespołach wspólne przejście przez transformację, zamiast niszczyć wzmacnia więzi pomiędzy jego członkami, budując wzajemne zaufanie i poczucie współzależności. W poprzednich artykułach koncentrowałem się na mechanizmach społecznych, które aktywizują się podczas zmiany w organizacji oraz na kluczowych aspektach, budujących trwały fundament przywództwa pozwalający scalać...

Read More