• en
  • pl

Motywacja odkodowana

W czasach kolejnej rewolucji przemysłowej, kiedy ulega drastycznej zmianie dostęp do informacji oraz forma komunikowania się pomiędzy ludźmi, wiele odpowiedzi, które wczoraj były skuteczne, dzisiaj stają się nieadekwatne. Wypracowane przez lata metody zarządzania zespołem pracowników przynoszą coraz słabsze efekty, a stawiane przez organizację cele są...

Read More

Czy chwalenie pracowników demoralizuje?

Często w pytaniach, które otrzymuję do klientów pojawia się temat właściwego doceniania pracowników za dobrze wykonaną pracę. Czy to robić? A jeśli tak, to w jaki sposób, żeby taka pochwała nie była powierzchowna? Czy pracownik, po takiej pochwale będzie oczekiwał podwyżki? Etc. Żeby rzetelnie porozmawiać o...

Read More

Klimat organizacyjny – „miękka” strona „twardych” wyników

Wielu managerów zastanawia się,  jak można zwiększyć rezultaty zespołów, czy organizacji o wartość mierzoną w dziesiątkach procent. Otóż według badań przeprowadzanych przez firmy doradcze, taką różnicę osiągają organizacje charakteryzujące się wysokim poziomem klimatu organizacyjnego.  Przyjrzyjmy się kluczowym czynnikom kształtującym ten wskaźnik oraz sposobom tworzącym motywujące...

Read More

Motywowanie podwładnych – nauka czy sztuka?

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co aktywuje działania jednostki zaowocowało powstaniem wielu tzw. teorii motywacji. Spośród znanych podejść, model Motywów Społecznych stworzony przez Davida C. McClellanda, bazujący na wieloletnich badaniach nad czynnikami psychologicznymi wpływającymi na osiąganie rezultatów przez jednostkę, jest niezwykle interesujący. Nie tylko dlatego, że...

Read More

Żonglowanie galaretką – jak style menedżerskie stosować w praktyce

W poprzednim artykule przedstawione zostały podstawowe style zarządzania charakterystyczne w relacjach pomiędzy przełożonym a podwładnymi. Kontynuując wątek, w tym artykule omówione zostaną najskuteczniejsze sekwencje stosowania poszczególnych wzorców zachowań w krytycznych sytuacjach, które mają miejsce w trakcie zmiany organizacyjnej. Sytuacja 1. Informacja o zmianie organizacyjnej Do menedżera dociera...

Read More

Sałatka owocowa, czy dżem – jak wydobywać pełnię smaku z zarządzanego zespołu

Rolą lidera jest tworzyć zespół, który przypomina wielosmakową sałatkę owocową, gdzie każdy owoc czuje się indywidualnością, jednak wszystkie razem smakują o niebo lepiej. Często spotykam się z twierdzeniem menedżera, który stawiając czoła problemom z zarządzaniem twierdzi, że taka jest jego charakterystyka i podwładni muszą się do...

Read More